Renata Frydrych

(EN) Monika appeared in my life when I was looking for someone who would help me organise my thoughts about further development of my career. I am a screenwriter and writer, I had an excess of ideas, racing thoughts and difficulties making the right decisions. Added to this was frustration due to big birthday coming up and the constant feeling of running out of time. All I felt like doing sometimes was sitting down and crying.

My daughter, also a coach, recommended Monika to me. The first thought when I saw Monika's photo was that she is too young! What can someone so young with charming smiling eyes do for me? Will she know what I'm going through? Will she really understand me? Can she empathise with my needs to help me?

Fortunately, the first session removed all my doubts. Monika has a rare ability to listen carefully and choose the most important things from everything you tell her. For half a year we met on skype and we looked at my beliefs step by step.

I was slowly recognising different, strangely contradictory expectations in myself. A part of me wanted development, and another part blocked this development because it believed that the old way was the safest way. Watching these forces in me was a process, sometimes very difficult for me, fortunately Monika knew what she was doing. 

As a result of coaching, my approach to life has changed in almost every aspect. I am a more conscious artist, I am happy to plan new projects and I am not afraid of challenges. The frustration that was suffocating me disappeared. My relationships with people have improved, especially with my mother (although for years I thought that nothing would change in this relationship). In addition, I have noticeably more energy and choose activities more consciously.

The way Monika works is, in my opinion, the perfect combination of boldness with warm acceptance and love. Today I look in the mirror and I am so much kinder to myself.
I can honestly and with great joy recommend coaching with Monika. 

Renata Frydrych
Renata Frydrych

(PL) Monika zjawiła się w moim życiu, kiedy rozglądałam się za kimś kto pomógłby mi uporządkować myśli na temat dalszego rozwoju mojej kariery. Jestem scenarzystką i pisarką, miałam nadmiar pomysłów, gonitwę myśli i trudności z decyzjami. Do tego doszła frustracja z powodu okrągłych urodzin i uciekającego bezpowrotnie czasu. Tylko siąść i płakać!

Moja córka, również coach poleciła mi Monikę. Pierwsza myśl, kiedy zobaczyłam zdjęcie Moniki, to że jest za młoda! Co może mi poradzić, ktoś tak młody o czarujących, śmiejących się oczach? Czy będzie wiedziała co przeżywam? Czy na pewno będzie mnie rozumiała? Czy potrafi się wczuć w moje potrzeby, żeby mi pomóc?

Na szczęście już pierwsza sesja rozwiała wszystkie moje wątpliwości. Monika ma rzadką zdolność uważnego słuchania i wybierania z pajęczyny słów rzeczy najważniejszych. Przez pół roku spotykałyśmy się na skypie i krok po kroku przyglądałyśmy się moim przekonaniom. Powoli rozpoznawałam w sobie różne, o dziwo sprzeczne oczekiwania. Jakaś część mnie chciała rozwoju, a inna ten rozwój blokowała bo uważała, że najbezpieczniej jest po staremu. Przyglądanie się tym siłom we mnie to był proces, momentami dla mnie bardzo trudny, na szczęście Monika wiedziała co robi. W rezultacie coachingu moje podejście do życia zmieniło się niemal w każdym aspekcie. Jestem bardziej świadomą artystką, z radością planuję kolejne projekty i nie boję się wyzwań. Frustracja, która mnie dusiła zniknęła. Poprawiły się moje relacje z ludźmi, a przede wszystkim z moją matką, (choć od lat uważałam, że w tej relacji nic się nie zmieni). Poza tym mam zauważalnie więcej energii i bardziej świadomie wybieram działania.

Sposób w jaki Monika pracuje to według mnie idealne połączenie bardzo precyzyjnego chirurgicznego cięcia z ciepłą akceptacją i miłością. Dziś patrzę w lustro z łagodnością, a nawet czułością.

Szczerze i z ogromną radością mogę polecić coaching z Moniką.

CONTACT ME

Need Life Coaching, Business or Corporate Coaching?

Get in contact today and book a free discovery call and we can discuss how I can help you or your business make a change for the better.